Custom Beats Production Image

Este dreptul tău. Noi luptăm pentru el!

up shadow image

CABINETUL DE AVOCATURĂ CRISTIAN POPESCU ARE UN PORTOFOLIU DE SUTE DE LITIGII CÂȘTIGATE PE DREPT COMERCIAL

Down Shadow image


OFERIM SERVICII DE CONSULTANȚĂ,OPINII LEGALE ÎN ORICE DOMENIU ȘI MEDIERE PERSOANELOR JURIDICE ȘI PERSOANELOR FIZICE, ASISTAREA ȘI REPREZENTARE ÎN FAÎA INSTANȚELOR JUDICIARE PRECUM ȘI A TUTUROR INSTITUȚIILOR DE STAT ȘI PARTICULARE ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR CLIENȚILOR NOȘTRI:

 

  • consultanță juridică;

  • contracte comerciale – redactare și atestare;

  • asistare la negocieri de contracte și tranzacții;

  • recuperare debite – executare silită;

  • redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotarârilor judecătoresti;

  • procedură somației de plată și a ordonanței de plată;

  • mediere, tranzacții în faza procesuală și post procesuală;

  • întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri;

  • obținere autorizații de funcționare și acorduri de la instituții de stat precum Protecția Mediului, Apele Române și altele;

  • asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comertului:

  • înființare societăți comerciale;

  • reprezentare în fața judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului București și judetul Ilfov precum și în toată țara;

  • redactare act constitutiv;

  • modificare act constitutiv;

  • redactare acte adiționale, hotărâri A.G.A.;

  • rezervare denumire societate;

  • obținere certificat de cazier fiscal;

  • obținere certificat constatator;

  • majorare/reducere capital social;

  • cesiune părți sociale/acțiuni;

  • intrare/retragere asociați;

  • numire administratori/cenzori;

  • înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;

  • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;

  • modificare de denumire societate;

  • autorizare de funcționare;

  • completare obiecte de activitate;

  • modificare date de identificare asociați;

  • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment.

Custom Beats Production Image

Contactați un avocat specializat

up shadow image

TEL. (0725) 938-984 si (0760) 470-518


Down Shadow image