Drept Civil

Custom Beats Production Image

Este dreptul tău. Noi luptăm pentru el!

up shadow image

CABINETUL NOSTRU DE AVOCATURĂ ARE UN PORTOFOLIU DE SUTE DE LITIGII CÂȘTIGATE PE DREPT CIVIL

Down Shadow image

OFERIM SERVICII DE CONSULTANȚĂ, OPINII LEGALE ÎN ORICE DOMENIU ȘI MEDIERE PERSOANELOR JURIDICE ȘI PERSOANELOR FIZICE, ASISTAREA ȘI REPREZENTARE ÎN FAȚA INSTANȚELOR JUDICIARE PRECUM ȘI A TUTUROR INSTITUȚIILOR DE STAT ȘI PARTICULARE ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR CLIENȚILOR NOȘTRI:

Down Shadow image

 • consultanță juridică;

 • acțiuni și cereri în justiție de orice fel în concordanță cu noile modificări legislative;

 • revendicare imobiliară și mobiliară;

 • garanție pentru evicțiune;

 • simulație;

 • rezoluțiunea și rezilierea contractelor;

 • granituire;

 • partaj judiciar;

 • succesiuni;

 • acțiuni privind dreptul de servitute;

 • răspundere civilă delictuală și contractuală;

 • acțiuni în nulitatea actelor;

 • acțiuni în constatare și în anulare a actelor juridice;

 • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune;

 • acțiuni în pretenții;

 • acțiuni posesorii;

 • uzucapiune;

 • moștenire, partaj moștenire, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri;

 • recuperări de creanțe;

 • ieșiri din indiviziune;

 • contravenții;

 • recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul Romaniei;

 • măsuri asiguratorii;

 • evacuări;

 • exproprieri;

 • executări silite;

 • contestații la executare;

 • redactarea, modificarea, negocierea și încetarea contractelor civile de:

  • vânzare – cumpărare

  • împrumut

  • depozit

  • donație

  • întreținere

  • închireiere

  • rentă viageră

  • comodat

 • tranzacții, redactare contracte de orice fel , alte cereri;

 • legalizare și investire cu formulă executorie a hotărârii judecătorești;

 • asistență și reprezentare în fața notarului public;

 • negocieri;

 • achiziții imobiliare;

 • asistare și reprezentare în proceduri necontencioase.

help phone image

Aveţi nevoie de ajutor? Contactaţi un avocat specializat

up shadow image

TEL. (0725)938-984 si (0760)470-518

Down Shadow image